Επετηρίς Εταιρείας Στερεολλαδικών Σπουδών /   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Στερεολλαδικών Μελετών, 1968 . 1 τ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βωμοί : Ελληνικά Χρονικά. Δημοσιογραφικόν Βήμα των Απογόνων του 1821/ by Δεληγιάννης, Ι.Σ. Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1971 . 16 τ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16),

Actions: Add to cart
Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας   Publication: Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, 1992 . 13 τ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Ελληνικά Γράμματα : δεκαπενθήμερο περιοδικό / by Μπαστιάς, Κωστής Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1927 . 11 τ.: Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Πανελλήνιον Ιστορικόν Ημερολόγιον / by Καπερνέκας, Πάνος Publication: Cairo.: Χ.ε., 1927 . 1 τ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφικόν Δελτίον/   Publication: Αθήναι: χ.ε., 1962 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55),

Actions: Add to cart
Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση : τετράμηνο επιστημονικό περιοδικό   Publication: Αθήνα: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, 1984 . 65 τχ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (65),

Actions: Add to cart
Αγών Επιβιώσεως:   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως, 1949 . [7] τ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Δώμα: Περιοδική έκδοση για τις τέχνες του λόγου /   Publication: Αθήνα: Imago, 1984 . 1 τχ. ; 21x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνο-Βελγική επιθεώρησις : γράμματα, τέχναι, επιστήμαι, τουρισμός, οικονομία =   Publication: Αθήνα : Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίουο, 1971 . 8 τχ. : 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha