Δελτίον της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, 1926 . 95 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθήναιον:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμής, 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος /   Publication: Αθήναι: I.E.E.E., 1883 , Οι τόμοι Ι-7, 11-12 εις διπλούν. Λείπει ο τόμ. 26 (1983) Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το Δέντρο: Δίμηνη έκδοση λογοτεχνίας /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1986 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Διόνυσος : περιοδικόν /   Publication: Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α., 1981 . 2 τ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks Papers /   Publication: Washington: Harvard University, 1946 Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
L' Hellenisme:   Publication: Paris: Εταιρεία "Ο Ελληνισμός", 1909 . 1 τ.+17 τχ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές Ημέρες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 5 τ.+14 τχ. , Διευθυντές του περιοδικού διετέλεσαν οι : Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης [τευχ. 1-8 (1932), έτος έβδομο (1939) και στη μεταπολεμική περίοδο τευχ. 1-6 (1952-1953)], Γ. Θέμελης, [τεύχ. 1-12 (1934)], Στέλιος Ξεφλούδας [έτη Γ'-Δ' (1935-1936)], Γιώργος Δέλιος (έτος Ε' (1937), Γιώργος Θ. Βαφόπουλος [έτος ΣΤ' (1938)]. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μορφές:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1936 . 6 τ.+28 τχ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (34), Withdrawn (25),

Actions: Add to cart
Revue des Deux Mondes /   Publication: Paris : χ.ε., 1924 . 53 τ. , ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΌΓΕΙΟ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1918 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οικοδομή : εκκλησιαστική Επετηρίς   Publication: Κοζάνη : Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, 1958 . 3 τ. , Από τον τόμο Β΄(1959) ο υπότιτλος του περιοδικού αλλάζει: "Επετηρίς Εκκλησιαστική και Φιλολογική". Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 131 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (131), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αρχείον Πόντου : περιοδικόν σύγγραμμα   Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1928 . 55 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικόν Δελτίον   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1915 . 130 τ. , Από το 1915 συνεχίζει το ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ. Η περιγραφή του περιοδικού στηρίχθηκε στον τόμο 56-59 (2001-2004). Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (73), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Αντί : δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση /   Publication: Αθήνα: Χρήστος Παπουτσάκης, 1976 . 480 τχ.; , Όλα τα τεύχη του περιοδικού έχουν αποσυρθεί στο υπόγειο. Διατίθονται σε ψηφιακή μορφή 28x21 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (44),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha