Δελτίον της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, 1926 . 95 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθήναιον:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμής, 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος /   Publication: Αθήναι: I.E.E.E., 1883 , Οι τόμοι Ι-7, 11-12 εις διπλούν. Λείπει ο τόμ. 26 (1983) Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το Δέντρο: Δίμηνη έκδοση λογοτεχνίας /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1986 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Διόνυσος : περιοδικόν /   Publication: Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α., 1981 . 2 τ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks Papers /   Publication: Washington: Harvard University, 1946 Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
L' Hellenisme:   Publication: Paris: Εταιρεία "Ο Ελληνισμός", 1909 . 1 τ.+17 τχ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 3 τ.+1 τχ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη : Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 9 τ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές Ημέρες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 5 τ.+14 τχ. , Διευθυντές του περιοδικού διετέλεσαν οι : Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης [τευχ. 1-8 (1932), έτος έβδομο (1939) και στη μεταπολεμική περίοδο τευχ. 1-6 (1952-1953)], Γ. Θέμελης, [τεύχ. 1-12 (1934)], Στέλιος Ξεφλούδας [έτη Γ'-Δ' (1935-1936)], Γιώργος Δέλιος (έτος Ε' (1937), Γιώργος Θ. Βαφόπουλος [έτος ΣΤ' (1938)]. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μορφές:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1936 . 6 τ.+28 τχ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (34), Withdrawn (25),

Actions: Add to cart
Νέα Ζωή:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1904 . 4 τ.+38 τχ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (41), Withdrawn (14),

Actions: Add to cart
Revue des Deux Mondes /   Publication: Paris : χ.ε., 1924 . 53 τ. , ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΌΓΕΙΟ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1918 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οικοδομή : εκκλησιαστική Επετηρίς   Publication: Κοζάνη : Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, 1958 . 3 τ. , Από τον τόμο Β΄(1959) ο υπότιτλος του περιοδικού αλλάζει: "Επετηρίς Εκκλησιαστική και Φιλολογική". Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 133 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (133), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αρχείον Πόντου : περιοδικόν σύγγραμμα   Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1928 . 55 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικόν Δελτίον   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1915 . 130 τ. , Από το 1915 συνεχίζει το ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ. Η περιγραφή του περιοδικού στηρίχθηκε στον τόμο 56-59 (2001-2004). Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (73), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Αντί : δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση /   Publication: Αθήνα: Χρήστος Παπουτσάκης, 1976 . 480 τχ.; , Όλα τα τεύχη του περιοδικού έχουν αποσυρθεί στο υπόγειο. Διατίθονται σε ψηφιακή μορφή 28x21 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (44),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha