Δελτίο Ελληνικής Βιβλιογραφίας/   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1991 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ΄ Ημάς Ανατολής/   Publication: Αθήνα: χ.ε. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Δελτίο της Εταιρείας Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/   Publication: Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη, 1977 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου /   Publication: Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1984 . 6 τ. , Μετονομασία του περιοδικού "ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ". Βλ. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Δελτίο Κέντρου Ερευνών Ζαγορίου :   Publication: Ζαγόρι : Κέντρο Ερευνών Ζαγορίου, 1981 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών /   Publication: Αθήνα: Κ.Μ.Σ., 1977 , Υπάρχει ευρετήριο των τόμων 1(1977)-10(1993-94). Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίο:   Publication: Αθήνα: Τύποις Εταιρ."Τύπος" Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίο Παιδαγωγικής Ενημερώσεως:   Publication: Λευκωσία: Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου 1976 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (32),

Actions: Add to cart
Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρυος   Publication: Αλμυρός : Τύπ. "Παλμός", 1900 Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21),

Actions: Add to cart
Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου/   Publication: Αθήνα: Εκπαιδευτικός Όμιλος, 1911 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού/   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1998 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αθλητική Ένωσις:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1939 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον Αρχαιολογικόν/   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1888 , Από το 1915 συνεχίζεται ως ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Δελτίον Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (38),

Actions: Add to cart
Δελτίον του Eιδικού Εμπορίου των Νέων Επαρχιών της Ελλάδος μετά των Ξένων Επικρατειών/   Publication: Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δελτίον Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας:   Publication: Αθήναι: χ.ε., 1932 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας/   Publication: Αθήναι: Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, 1961 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας/   Publication: Κέρκυρα: χ.ε., 1977 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον Καπνού:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1930 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Δελτίον Κέντρου Ελληνικών Σπουδών:   Publication: Αλεξάνδρεια: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος εν Αλεξανδρεία, 1960 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha