Ελληνικά : ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα /   Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών ; Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928 . 68 τ. ; , Το περιοδικό στη δεύτερη περίοδο εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο τόμος 15(1957) : τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα 24x17 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 45 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Orientalia Christiana periodica /   Publication: Roma: Pontificio Istituto per gli studi Orientali, 1935 . 82 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (78), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ostkirchliche Studien /   Publication: Würzburg: Universitat Würzburg, 1952 . 64 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (61), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παύλειος Λόγος : διμηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό /   Publication: Βέροια: Ι.Μ. Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, 1994 . 142 τχ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (142),

Actions: Add to cart
Archaeological Reports : supplement to the Journal of Hellenic Studies   Publication: Αθήνα : British School at Athens, 1954 , Παράρτημα του περιοδικού JOURNAL OF HELLENIC STUDIES Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (59),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 133 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (133), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών   Publication: Αθήνα : Γραφείο Δημοσιευμάτων Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, 1968 . 22 τ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22),

Actions: Add to cart
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών   Publication: Βόλος : Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, 1973 . 14 τ. : Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος (ABME) : by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : Τυπογραφείον "Εστία" Μάισνερ & Καργαδούρη, 1935 . 11 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Αρχείον Πόντου : περιοδικόν σύγγραμμα   Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1928 . 55 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εικονοστάσιον :   Publication: Πάφος : Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης, 2013 . 9 τχ.: 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών.   Publication: Αθήνα: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1935 . 38 τ.: , Η περιγραφή στηρίχθηκε στον: τ.ΛΘ(1910-2012). Ο Α΄ τόμος (1936) τυπώθηκε από το "Τυπ. Κ. Παναγιωτίδη και Γ. Παύλου". 24x17 εκ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (41),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικόν Δελτίον   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1915 . 130 τ. , Από το 1915 συνεχίζει το ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ. Η περιγραφή του περιοδικού στηρίχθηκε στον τόμο 56-59 (2001-2004). Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (73), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Les Dossiers d'Archeologie   Publication: Dijon : "Archeologia", 1980 . 28 τ.+6 τχ.: 29x21 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (34),

Actions: Add to cart
Archeologia : l'archéologie dans le monde et tout ce qui concerne les recherches historiques, artistiques et scientifiques sur terre et dans les mers   Publication: Paris : χ.ε., 1970 . 19 τ. : , Στους δεμένους τόμους υπάρχουν κενά 29x21 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού :   Publication: Αθήνα : Τύποις "Τα Χρονικά", 1934 . 31 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (32), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Θράκης /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1969 . 6 τ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ιωλκός /   Publication: Αθήνα χ.ε., 1966 . 15 τχ.; 21x14 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo   Publication: Beograd: Yugoslav Association of International Law, 1958 . 2 τχ.; 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha