Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 45 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Orientalia Christiana periodica /   Publication: Roma: Pontificio Istituto per gli studi Orientali, 1935 . 82 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (78), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ostkirchliche Studien /   Publication: Würzburg: Universitat Würzburg, 1952 . 64 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (61), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παύλειος Λόγος : διμηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό /   Publication: Βέροια: Ι.Μ. Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, 1994 . 142 τχ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (142),

Actions: Add to cart
Archaeological Reports : supplement to the Journal of Hellenic Studies   Publication: Αθήνα : British School at Athens, 1954 , Παράρτημα του περιοδικού JOURNAL OF HELLENIC STUDIES Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (59),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 133 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (133), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών   Publication: Αθήνα : Γραφείο Δημοσιευμάτων Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, 1968 . 22 τ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22),

Actions: Add to cart
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών   Publication: Βόλος : Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, 1973 . 14 τ. : Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος (ABME) : by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : Τυπογραφείον "Εστία" Μάισνερ & Καργαδούρη, 1935 . 11 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Αρχείον Πόντου : περιοδικόν σύγγραμμα   Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1928 . 55 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εικονοστάσιον :   Publication: Πάφος : Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης, 2013 . 9 τχ.: 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών.   Publication: Αθήνα: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1935 . 38 τ.: , Η περιγραφή στηρίχθηκε στον: τ.ΛΘ(1910-2012). Ο Α΄ τόμος (1936) τυπώθηκε από το "Τυπ. Κ. Παναγιωτίδη και Γ. Παύλου". 24x17 εκ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (41),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικόν Δελτίον   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1915 . 130 τ. , Από το 1915 συνεχίζει το ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ. Η περιγραφή του περιοδικού στηρίχθηκε στον τόμο 56-59 (2001-2004). Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (73), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Les Dossiers d'Archeologie   Publication: Dijon : "Archeologia", 1980 . 28 τ.+6 τχ.: 29x21 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (34),

Actions: Add to cart
Archeologia : l'archéologie dans le monde et tout ce qui concerne les recherches historiques, artistiques et scientifiques sur terre et dans les mers   Publication: Paris : χ.ε., 1970 . 19 τ. : , Στους δεμένους τόμους υπάρχουν κενά 29x21 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού :   Publication: Αθήνα : Τύποις "Τα Χρονικά", 1934 . 31 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (32), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Θράκης /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1969 . 6 τ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ιωλκός /   Publication: Αθήνα χ.ε., 1966 . 15 τχ.; 21x14 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo   Publication: Beograd: Yugoslav Association of International Law, 1958 . 2 τχ.; 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οικοτοπία: Διμηνιαία έκδοση οικολογίας, αυτοδιαχείρισης και εναλλακτικής προοπτικής/   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1989 . 7 τχ.; 28x21 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha