Χρονικά της Χαλκιδικής :   Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1961 . 32 τ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (25), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),
  (1 votes)
Actions: Add to cart
Βαλκανικά Σύμμεικτα :   Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου : 1980 . 10 τ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Βρεττανικός Αστήρ /   Publication: Λονδίνο : Χ.ε., 1860 . 5 τ. Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιακά : επιστημονικόν όργανον Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας   Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1981 . 18 τ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Εθνική Επιθεώρησις : υπό λογίων ομογενών εκδιδομένη κατά μήνα /   Publication: Paris : Χ.ε., 1869 . 12 τχ.: Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Κωνσταντινούπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε., 1863 . 22 τ.: Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (29),

Actions: Add to cart
Ελληνισμός : Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός"   Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1898 . 16 τ.: Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16),

Actions: Add to cart
Ξενοφάνης : σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών "Ανατολής"   Publication: Αθήνα : Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολής, 1896 . 7 τ. , Το ευρετήριο του ΞΕΝΟΦΑΝΗ δημοσιεύτηκε στο ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τ.Α (1977) Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ορφέας : δίμηνη έκδοση του Ομίλου "Ορφέας" Σερρών   Publication: Σέρρες : Όμιλος "Ορφέας" Σερρών, 1981 . 6 τχ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Η Νιάουστα : τριμηνιαίο περιοδικό Συλλόγου Αποφοίτων Ναούσης   Publication: Νάουσα : Σύλλογος Αποφοίτων Ναούσης, 1977 . 16 τ.+35 τχ. , Το τχ.140-141(2012) περιέχει αφιέρωμα "1912-2012 : 100 χρόνια ελεύθερη Νάουσα" Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (42), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Balkan Studies : a biannual publication of the Institute for Balkan Studies   Publication: Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α., 1960 , Οι διπλοί τόμοι αποσυρμένοι: 2-14 (1961-1974), 15(1974) τχ.1 και 16(1975) τχ.1. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (44), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά :   Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 1969 . 37 τ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (39), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische Zeitschrift/   Publication: Leipzig; | Berlin; | Munchen: B.G. Teubner, 1934 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (47), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulletin de Correspondance Hellenique/   Publication: Paris: Ernest Thorin, 1877 Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (43), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία : επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος /   Publication: Αθήνα: Εκκλησία της Ελλάδος, 1931 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (64), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (75), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά : ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα /   Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών ; Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928 . 68 τ. ; , Το περιοδικό στη δεύτερη περίοδο εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο τόμος 15(1957) : τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα 24x17 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 45 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Ελληνομνήμων : τριμηνιαίο περιοδικόν σύγγραμμα /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1904 . 22 τ. (διπλοί) Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (23), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21),

Actions: Add to cart
Παναθήναια : δεκαπενθήμερον εικονογραφημένο περιοδικόν /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1901 . 15 τ.+37 τχ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52),

Actions: Add to cart
Παρνασσός:   Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1877 . 69 τ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (69), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha