Η εποχή των Φαναριωτών: 21-25 Οκτωβρίου 1970. Μνήμη Κλεόβουλου Τσούρκα. Συμπόσιον=Symposium LΈpoque Phanariote: 21-25 Octobre 1970. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970. - 481 σ.


ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ
ΤΣΟΥΡΚΑΣ, ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha