Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Κατεπανίκια της Μακεδονίας: Συμβολή εις την διοικητικήν ιστορίαν και γεωγραφίαν της Μακεδονίας κατά τους μετά την φραγκοκρατίαν χρόνους/ Γεώργιος Ι. Θεοχαρίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - vi+99 σ. +(3) πίν. - Μακεδονικά. Παράρτημα; 1 .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. ii-vi


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
ΚΑΤΕΠΑΝΙΚΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha