Ισαακίδης, Κ.Α.

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 22: α. La lutte biologique contre la mouche desVolives en Grèce. β. Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του Βυζαντινού αυτοκράτορος. γ. Χημική δομή μορίων υάλου. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1957. - 8 χ.α.+20+240+36 σ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών .

Τόμος 22(1957)


ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ΔΑΚΟΣ
ΕΛΑΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha