Χαριτωνίδης, Χαρίτων

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 15: Παρατηρήσεις κριτικαί και γραμμικαί εις Άνναν Κομνηνήν . Η σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος διά την πνευματικήν εξέλιξιν του παιδός. Περί των Μελιγκών του Ταϋγέτου εξ αφορμής ανεκδότου βυζαντινής επιγραφής εκ Λακωνίας. Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαί προς τους Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από του 1556-1702. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951. - 8 χ.α.+46+8+34+83 σ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών .

Τόμος 15(1951)


ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ΚΟΜΝΗΝΗ, ΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Νομός)
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha