Βαμβακάς, Σωκράτης

Πώς εκρίθη το τεσσαρακονταετές έργον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών υπό του κοινού και του τύπου. [Βιβλίο] - Δ΄-Ε΄ - Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1969. - 72 σ. - Τμήμα Διαλέξεων .

Τόμος ΙΑ΄


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha