Κίτσος, Κωνσταντίνος Ι.

Τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία: Κεστοράτι Αργυροκάστρου 1874-1891. [Βιβλίο] - Ιωάννινα: Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, 1985. - 175 σ. - Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών; 8 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 169-172 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 173


19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
ΚΕΣΤΟΡΑΤΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha