Πεπραγμένα Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμορφώσεως περιόδου 1970-1971. [Βιβλίο] - Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 1972. - 72 σ.: εικ.

Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου


ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Ν.Ε.Λ.Ε.
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha