Αλιβιζάτος, Γ. Π.

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 13: Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Arétée: Α΄, Des causes et des signes des maladies aigues.-Β', Des causes et des signes des maladies chroniques. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950. - 8 χ.α.+24+24+107 σ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών .

Τόμος 13(1950)


ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha