Φραγκουδάκη, Άννα

Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο γλωσσικός συμβιβασμός του 1911. [Βιβλίο] - Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1977. - 143 σ. - Παράρτημα; 10 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 141-143 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 135-140


ΕΛΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha