Οργάνωση και λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Νόμος-Πλαίσιο σε σχέδιο. Ομάδες εργασίας «Πρός αναθεώρησιν του νόμου του διέποντος τα Α.Ε.Ι.». [Βιβλίο] - Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1975. - 155 σ.


ΕΛΛΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha