Ξανθάκης, Ιωάννης

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 24: The areas of sunspots in the two sun hemispheres. Επίδρασις της καύσεως της καλαμιάς του σίτου επί της παραγωγικότητος του εδάφους και ειδικότερον υπό τας συνθήκας της πεδιάδος Λαρίσης.Tethea και Tettigonia παρα Πλινίω. Γλωσσική ζήτησις. Δυο διαπλανητικά φαινόμενα τω 468 π.Χ. Παρατηρήσεις επί ανακοινώσεως Ι. Ξανθάκη... [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1963. - 6 χ.α.+57+23+17+53 σ.: εικ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών .

Τόμος 24(1963)

Περιέχει βιβλιογραφία


ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha