Ευταξίου, Αθανάσιος Π.

Τα νομοσχέδια του Υπουργείου της Παιδείας / Αθανάσιος Π. Ευταξίου Βουλευτής Λοκρίδος - Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900. - ιστ΄+56 σ.


ΕΛΛΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha