Κυριακάτος, Χαράλαμπος

Η εν Ελλάδι δημοτική εκπαίδευσις: και ο περί αυτής Γ[ΣΤ]Η΄ νόμος. Μελέτη / Χαραλάμπους Κυριακάτου δημοδιδασκάλου - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον «Αι Μούσαι» Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1906. - 96 σ. ; 21x14 εκ.


ΕΛΛΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha