Κρεμύδη-Σισιλιανού, Σοφία

Multiple concealments from the sanctuary of Zeus Olympios at Dion, three roman provincial coin hoards. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2004. - 158 σ.+16 πίν.: εικ. - Μελετήματα; 35 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 149-152 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 15-16

9607905156


ΔΙΟΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΙΕΡΟ ΔΙΟΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha