Λαζανάς, Βασίλης Ι.

Αρχαίοι Έλληνες επιγραμματοποιοί του Αιγαίου: Όλα τα σχετικά επιγράμματα. Προλεγόμενα-Αρχαίο κείμενο-Έμμετρη μετάφραση-Σχόλια-Βιογραφικά σημειώματα των ποιητών [Βιβλίο] - Χ.τ.: χ.ε., 1995. - 179 σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha