Χουλιάρα-Ραίου, Ελένη.

Η αλιεία στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων. [Βιβλίο] - Ιωάννινα: χ.ε., 2013. - 2 τ.: εικ.

Τόμος Ι: [υπότιτλος] Status, οργάνωση και φορολογία της αλιείας στη φαραωνική, πτολεμαϊκή, ρωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο, σ.325. Τόμος ΙΙ: [υπότιτλος] Αλιευτικές συντεχνιακές οργανώσεις-Ταριχευταί. Πτυχές από τον καθημερινό βίο αλιέων και ιχθυοπωλών. Περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας. Ιχθυότοποι-αλιευτικές μέθοδοι και ορολογία, σ.[327-658].

Περιέχει ευρετήρια σσ. 587-654 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 551-585


ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΛΙΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΠΑΠΥΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha