Πάλλας, Δημήτριος Ι.

Ορθοδοξία και παράδοση: Δοκιμή αυτοβιογραφίας. Με ένα παράρτημα για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 [Βιβλίο] - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. - 237 σ.

9605241978


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha