Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος Ευάγ.

Ο νομός Κοζάνης. Στο χωριό και στο χρόνο. Φύση -Ιστορία -Παράδοση. Μέσα από τα εκθέματα του Ιστορικού -Λαογραφικού μουσείου Κοζάνης [Βιβλίο] - Κοζάνη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1993. - 381 σ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 377-381


ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha