Παπαγγελής, Θεόδωρος Δ.

Η Ρώμη και ο κόσμος της / Θεόδωρου Δ. Παπαγγελή - Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005. - 235 σ. - Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση; 2 .

Περιέχει βιβλιογραφία σ.235

9602311150


ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha