Μαυροχαλυβίδης, Γ.

Η Αξός Καππαδοκίας: Μονογραφία. [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1990. - 2 τ.: εικ.; χάρτ. 3 αναδ. εκτός αρίθμ.

Τόμος Α΄: σ. lxxix+338. Τόμος Β΄: σ. [lxxx-xcvii]+[339-717]

Περιέχει ευρετήρια (σσ. 659-711) και βιβλιογραφία (σσ. 407-408)

9602200553


ΑΞΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha