Ιωαννίδης, Σάββας

Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας: ως και τα περί της ενταύθα ελληνικής γλώσσης / Σάβ. Ιωαννίδου - 2η. Φωτ. ανατ. - Αθήνα: Κουλτούρα, 1981. - (4)+296+μη΄ σ.: εικ. - Εκδόσεις Κουλτούρα; 26 .

Διατίθεται σε ψηφιακή μορφή η 1η έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών.

Περιέχει ευρετήρια σσ. α΄-λζ΄. Γλωσσολογικό


ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha