Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Β.

Προξενικά έγγραφα του ΙΘ΄ αιώνος. [Βιβλίο] - Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1980. - (8)+lxxx+551 σ. - Πηγαί και μελέται της κυπριακής ιστορίας; 8 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 525-548 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. lxi-lxxx


ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha