Ιωαννίδης, Βασίλης

Η αγωνία της Βορείου Ηπείρου : μελέτη αναγνωσθείσα εν τω εν Θεσσααλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων την 5ην Ιουνίου 1946 / Βασίλειου Χρ. Ιωαννίδου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 - 63 σ. ; 24x17 εκ. - Εθνική Βιβλιοθήκη; 8 .


ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha