Χιδίρογλου, Παύλος

Οθωμανικά έγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκκου. [Βιβλίο] - Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1973. - viii+177+xxxiv σ. - Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας; 5 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 167-176


ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha