Χασιώτης, Ιωάννης Κ.

Ισπανικά έγγραφα της κυπριακής ιστορίας: (ιστ΄-ΙΖ΄ αι.) [Βιβλίο] - Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1972. - xviii+145 σ. - Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας; 3 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 127-139


ΚΥΠΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha