Γκισδαβίδης, Απ. Κ.

Το Μελένικον : αρχαιολογική & ιστορική μελέτη / Απ. Κ. Γκισδαβίδη - 2η - Θεσσαλονίκη: Ρωμαίος, Ηλ., 1958. - 208 σ.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΝΙΚΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha