Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος

Ιστορία της εν Πόντω Απολλωνίας-Σωζοπόλεως : (Από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερον) / Κωνσταντίνου Παπαϊωαννίδου - Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Εφημερίς των Βαλκανίων", 1933. - 162 σ.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΡΩΜΥΛΙΑ
ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ανατολικής Ρωμυλίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha