Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης

Η Μακεδονία μετά τον Μακεδονικό Αγώνα: Και μια ιστορική αναδρομή (1870-1908). Δύο ομιλίες βασισμένες σε ιστορικά στοιχεία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Πολιτικής Ερεύνης και Επιμορφώσεως, 1985. - 63 σ.; χάρτ.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha