Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285-1354) / Γεώργιος Ι. Θεοχαρίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980. - 489 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 55 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 455-489) και βιβλιογραφία (σ.419-452).


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha