Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ.

Lettres sur la question de Macédoine=Επιστολαί επί του μακεδονικού ζητήματος. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κράτος, το, 1904. - 72+68 σ.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha