Πολυζωίδης, Αναστάσιος

Η κατάσταση της ελληνικής παιδείας υπό το κράτος των Οθωμανών [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Μπάυρον, 1973. - 51 σ. - Ελληνική Βιβλιοθήκη; 8 .

Πρώτη έκδοση Αθήνα 1876


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha