Κάκκαβος, Δημήτριος

Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια: Ομιλία γενομένη εν τω εν Θεσσαλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων την 28ην Οκτωβρίου 1945.. [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946. - 18 σ. - Εθνική Βιβλιοθήκη; 7 .

Απόσπασμα της ομιλίας δημοσιεύτηκε και στο βιβλίο ΧΙ-284-639. Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα


ΛΟΓΟΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha