Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας: 1796-1832 / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940. - ιε΄+297 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 1 .

To 2o και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα

Περιέχει ευρετήρια (σ. 291-297) και βιβλιογραφία (σ. ιβ΄-ιε΄).


ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
18ος ΑΙΩΝΑΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha