Βασματζίδης, Ιωάννης, Γ.

Η Μακεδονία και οι Μακεδόνες πρό της των Δωριέων καθόδου : Εθνολογική διατριβή συνταχθείσα κατά τας αρχαίας πηγάς / Ιωάννης Γ. Βασματζίδης, - Munchen: J. G. Weiss, 1867. - 96 σ.


ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha