Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.

Θεσσαλονίκια και άλλα μακεδονικά μελετήματα δημοσιευμένα μεταξύ 1981-1990. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991. - 299 σ.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha