Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος

Balgarsko-Gracki razgovornik=Boυλγαρο-Ελληνικοί διάλογοι. [Βιβλίο] - Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1993. - 148 σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΛΕΞΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha