Χολέβας, Ιωάννης Κ.

Η «Ενδιάμεση συμφωνία» Αθηνών -Σκοπίων: Ιστορικό-Κείμενο-Σχολιασμός-Κρίσεις [Βιβλίο] - Αθήνα: Πελασγός, 1995. - 149 σ.


ΕΛΛΑΣ
SKOPJE
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha