Τσομίδης, Ευστάθιος

Περιστερά: ιστορία, λαογραφία / Ευστάθιος Τσομίδης - Χ.τ.: χ.ε., χ.χ.. - 81φ.+12φ.

Δακτυλόγραφο.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 80-81.


ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha