Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.

Α history of Thessaloniki / [Βιβλίο] Apostolos Vacalopoulos - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 - xi+153 σ.: εικ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ; 63 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 145-153 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 139-144


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha