Σαμπανόπουλος, Β. Γ.

Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη / Β. Γ. Σαμπανόπουλος - Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1973. - 58+(21) σ. - Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης; 6 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 55-58) και βιβλιογραφία (σ. 51-53).


ΚΟΖΑΝΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha