Μπακαΐμης, Αριστείδης

Νομός Κοζάνης: Ιστορική αναδρομή, προβλήματα-προοπτικές. [Βιβλίο] - Κοζάνη: Νομαρχία Κοζάνης, 1978. - 86 σ.; χάρτ.


ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha