Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Ιστορικόν Αρχείον Βεροίας : εκλογαί / επιμέλεια Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1942. - 129 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 3 .


ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha