Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Αθανάσιος

Ο Μακεδονικός Αγών: η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908. Απομνημονεύματα / Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 - ιγ΄+103 σ.: εικ. - Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου; 28 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 91-101


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha